Biserica Ortodoxă Română - un parazit al societății românești                                                                             de Nelu Preda 

Preambul

  Biserica creștină a apărut ca urmare a îndemnului lui Iisus Hristos către apostoli "mergeți și propovăduiți la toate noroadele învățătura mea". Biserica a apărut ca necesitate logistică de transmitere a mesajului și învățăturilor Christice.
După ce creștinismul și creștinii au fost ostracizați și surghiuniți, mai marilor Imperiului Roman, le-a venit ideea de a folosi Biserica și creștinismul în scopul dominației maselor și ca mijloc de guvernare. Au fost înserate în obiceiurile creștine "saturnaliile" și alte sărbători păgâne ,adoptându-se în locul săptămânii iudee săptămâna corespunzătoare calendarului roman, înlocuindu-a "sabatul" cu duminica (ziua soarelui), lunea (ziua lunii) s.a.m.d.
Creștinismul, asemeni fondatorului său (Cristos era un om modest posedând doar cămașa de pe el și o pereche de sandale), era o religie plină de iubire, în modestie și întrajutorare. Romanii i-au dat o haină nouă plină de fast și împopoțonare, cultivând în rândul clerului gustul pentru fast bogăție și corupție.
Când Imperiul Roman s-a scindat în două (imperiul de apus cu capitala la Roma și cel de răsărit cu capitala la Constantinopole), cele două biserici au evoluat separat formând Biserica Ortodoxă, respectiv cea Catolică.

Instituția bisericii ortodoxe

Iisus Cristos a spus și este menționat în Evanghelii: "Eu n-am venit să schimb legea ci să o împlinesc!";
În virtutea acestui fapt rămân valabile pentru creștini atât spusele din Noul Testament cât și Vechiul Testament (Tora ebraica). Astfel Vechiul Testament în capitolul "Exodul" reglementează forma arhitectural funcțională a templului (deci și a bisericii) acesta având forma unui cort (de unde și turlele bisericii și compartimentele naos, pronaos și altar). Tot în Exod se reglementează succesiunea și investirea preoților ,cu amănunte până și la faptul că în biserică se ard lumânări din ceară de albine (și nu spermațetul care face să miroasă a hoit bisericile actuale) și smirna (nu surogatul de tămâie).

Icoanele

  În capitolul "Deuteronom", Moise primește pe muntele Sinai cele 10 Porunci de la Dumnezeu, săpate în piatră. Prima poruncă sună cam așa: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei; să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a celor nevăzute din cer, de pe pământ sau din apele de sub pământ; să nu li te închini, să nu le slujești căci eu sunt un Dumnezeu gelos și pedepsesc până la al 3-lea și al 4-lea neam pe cei ce mă urăsc și miluiesc până la al miilea neam pe cei ce mă iubesc.
  Icoana este "o înfățișare a celor nevăzute din cer" și contravine flagrant primei porunci. A fost totuși adoptată în biserica ortodoxă, de către "sfinții părinți", în Sinodul 7 ecumenic. De-asta afirm că "sfinții părinți" au fost orice numai sfinți nu. În Sinodul 7 Ecumenic au adoptat în ciuda împotrivirii conservatorilor bisericii, "sfânta icoană" ca "fiind de bun folos credincioșilor", cu instrucțiunea expresă să fie "venerate și sărutate" de credincioșiSub amnințarea afuriseniei, echivalentul ortodox al excomunicării catolice. Imaginați-vă câte epidemii neștiute și neexplicate de nimeni a generat asta, la fel ca și sărutatul aceleiași cruci și folosirea aceleiași lingurițe la împărtășanie de către comunități întregi.      Ajunge ca unul singur să fie TBC-ist și contaminează toată comunitatea...  se pare că Direcțiile de sănătate publică tolerează acest obicei barbar și neigienic fără nici o obiecție...

Sfinții

  După informațiile furnizate de Biblie, nu există decât 12-13 sfinți veritabili, respectiv 11 apostoli (excluzându-l pe Iuda decăzut prin trădarea lui Iisus) și care au fost sfințiți prin "coborârea Sfântului  Duh ca limbi de foc" după care "au făcut minuni și au vorbit în limbi străine", Fecioara Maria (pe care a sfinți-o nașterea unui fiu de Dumnezeu) și Iosif tatăl lui Iisus. Aceeași "sfinți părinți" au sanctificat o armată de sfinți într-o birocrație cerească după forma și asemănarea actualei biserici. Au înțeles pasajul din rugăciunea Tatăl nostru, că în ceruri ar fi ca pe pământ, nu "precum în cer așa și pe pământ" ordine cumpătare și armonie.
Chiar punând cazul că ar fi cu adevărat sfinți, cine le-a dat dreptul acestor "sfinți părinți" să profaneze și să împartă precum câinii prada, rămășițele acestor sfinți. I-a guvernat și îi guvernează aceeași veșnică lăcomie și sete de putere, pelerinajele la "moaște" umplându-le visteriile. Nu mai vorbesc că sărutarea sfintelor "moaște" este la fel de periculoasă pentru sănătatea credincioșilor sinceri dar naivi.
Minunile acestor sfinți inventați nu le-a probat nimeni niciodată, sfânt ajungând și Ștefan cel Mare, care a fost patriot și erou național, dar n-a fost nici pe departe sfânt, fiind notoriu cum spun cronicile "iute la mânie și vărsătoriu de sânge" și cunoscut pentru armata de țiitoare și copii din flori avuți.

Averea

  Cum spuneam mai devreme, trădând spiritul Christic, B.O.R. a acumulat averi colosale, zeci de mii de hectare de pădure, imobiliare, mai nou bancă şi oficiu de turism, având neruşinarea ca binefacerile să fie înfăptuite din contribuţiile enoriaşilor. Construieşte imobiliar şi nimic în "templul" sufletului credincioşilor, care nu sunt învăţaţi nici măcar faptul că, cruce îţi faci în biserica doar când este pomenită Sfânta Treime. Construiesc în neştire biserici (locuri de muncă pentru preoţi) şi tot au ajuns să se calce câte 2-3 pe picioare în fiecare parohie. Cu un program de lucru de 2-3ore pe săptămână, preoţii (cu foarte rare excepţii), au salariu asigurat din bugetul statului, deşi 99% din timp şi-l folosesc în interes personal. Să nu mai spunem că dacă n-ai bani rămâi şi nebotezat şi neîngropat şi necununat, tarifele fiind neruşinate, regula fiind să-ţi dea chitanţă pe jumătate din sumă.
Au pretenţia de mijlocitori între Dumnezeu şi credincioşi, când Evangheliile afirmă clar: "adevărata rugăciune o faci tu singur în cămăruţa ta, neştiut de nimeni, nu în răspântii spre văzul norodului"; la fel cum adevărata miluire o faci "fără să ştie stânga ce face dreapta”, nu în spectacolele de "caritate" în faţa camerelor de luat vederi. În spijinul mersului la biserică vine un pasaj din evanghelii : "unde sunt doi sau trei în numele meu, voi fi şi eu cu ei", dar din păcate bisericile au devenit cluburi de etalat vestimentaţia şi de împărtăşit ultimele bârfe, fără nici o reacţie din partea preoţilor, interesaţi doar să-şi vândă cota de lumânări şi să încaseze banii pe liturghii şi pomenit vii şi morţii.

Ritualul

Actuala slujba oficiată în biserică duminică este rămasă de la Ioan Gură de Aur fost patriarh al Constantinopolelui  şi se vrea o rememorare a periplului şi patimilor lui Cristos. O înşiruire fără noimă din care nimeni nu înţelege nimic, pierzând inutil timpul. În bisericile adevărat următoare ale învăţăturii creştine, slujba constă în expunerea unei teme din Evanghelii sau de interes pentru enoriaşi, urmată de cântărea de psalmi. Simplu, eficient şi util asemeni Bibliei în care nu veţi găsi vorbe fără rost, Dumnezeu, creatorul suprem asteptând de la noi să- i fim asemenea, creatori şi eficienţi, fiindcă "vorba lungă este sărăcia omului".

Rugăciunea

  "Tatăl nostru" este singura rugăciune provenită de la Dumnezeu, prin intermediul lui Iisus Hristos. Ea cuprinde tot ce este necesar comuniunii credinciosului cu Dumnezeu, orice cuvânt sau cerere fiind de prisos. Degeaba îi ceri lui Dumnezeu să te facă împărat sau să ai bani, fiindcă Dumnezeu ştie mult mai bine ce ţi-este bun şi cât poţi să "duci", voia lui fiind suverană. Şi Cristos a spus când era în agonie pe cruce "Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit ...dar facă-se voia ta şi nu a mea"; a spus asta fiindcă ştia că Dumnezeu are sigur un plan mai minunat cu el decât şi-ar fi putut dori sau imagina ...la fel şi pentru noi muritorii- creaturile lui preferate.
Rugăciune în faţa icoanei îl distrage pe credincios de la comuniunea spirituala cu Dumnezeu, concentrându-i atenţia şi frânându-i imaginaţia în timpul rugăciunii.
Dumnezeu a pus conştiinţa omului toate legile scrise şi nescrise ale Dumnezeirii, încălcarea voită a acestora ducând la blocaje malefice în subconştient - guvernatorul suprem al organismului - care cuprinde şi experienţa reîncarnărilor succesive ale sufletului.
  Reîncarnarea este o realitate probată de experienţele regresiilor hipnotice, când subiecţii retrăiesc vieţile anterioare, de vorbirea spontană în limbi necunoscute a subiecţilor unor accidente cerebrale, precum şi de senzaţia atât de comună de -"deja-vu". Acest lucru a fost cunoscut şi primilor iniţiaţi creştini, dar aceeaşi "sfinţi părinţi" au hotărât că este benefic credinciosilor să ştie că au la dispoziţie o singură viaţă să ajungă desăvârşiţi şi demni de a ajunge în Rai. În acest sens, cel mai probabil, Isus Cristos este singurul exemplar al rasei umane ajuns prin reîncarnări succesive desăvârşit spiritual, fiind cel mai probabil nimeni altul decât bătrânul Adam - singurul bărbat creat de Dumnezeu.
   Revenind la încălcarea legilor conştiinţei şi blocajele malefice din subconştient, Evangheliile recomandă ca leac mărturisirea păcatelor (care eliberează conştiinţa ) şi rugăciunea Tatăl nostru care ne cuplează probabil telepatic cu Dumnezeu, acesta reprogramându-ne subconştientul.

Concluzie

  Biserica Ortodoxă Romană este o instituţie care nu-şi onorează existenţa, prin deturnarea de la învățăturile Bibliei, lipsa de interes pentru a clădi prin educaţie şi cunoaştere în spiritul credincioşilor, singurul ei scop fiind propăşirea proprie economică şi puterea politică. Ca o încununare a acestui spirit gregar este megalomanica construcţie a Catedralei Neamului, pe banii enoriaşilor, şi spre slava ierarhilor care se vor împăuna ca şi ctitori (dar toţi marii ctitori au ctitorit pe banii lor!).

P.S. Prezentul articol nu se vrea o pledoarie pentru dispariția BOR ci pentru reformarea sa ,pentru a ajunge o instituție de secol  XXI. Deasemenea nu doreste eliminarea icoanelor din biserici ci scoaterea lor din rândul obiectelor de cult bisericesc, fără a mai fi venerate și sărutate , ci fiind considerate doar obiecte de arta definitorii pentru tradiția ortodoxă. Același lucru ar trebui să se intâmple și cu "sfintele moaște" care ar trebui îngropate creștinește și lasați "sfintii" morți să-și petreacă somnul de veci liniștiți.


6 comentarii:

 1. Da Religia este introdusă și relevată de Dumnezeu Omenii. Există mai multe religii pentru că există mai multe nivele de conștiință. Referitor la Religia Ortodoxă Română că ar trebui modificată sunt lucruri care nu sunt de dumneata ci numai de Dumnezeu. Dacă el vrea să modifice religia ortodoxă Română va trimite pe cineva s-o modifice. Dumneata fă altă religie după cum vrei dumneata să arate. lasă Români cu religia și obiceiul lor. Am avut doi unchi preoți închiși la reeducarea de la Pitești. Oricât i-au schingiuit și bătut ei nu s-au lepădat de Hristos și obiceiurile Românești. Vii dumneata din vest și vrei să spui să ne lepădă de trecutul milenar al poporului Român. Vrei să spui că Ortodoxia românească nu e bună. Nu am ce să zic, văd că toate nebun-i-le vestului vin să se spargă de Ortodoxia Românească. Veniți nebuni, veniți noi aici am fost din veci de veci și aici vom rămâne pentru totdeauna.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. N-am spus nici o clipă să ne lepădăm de Iisus Hristos, ci doar să scoatem din actuala religie ortodoxă ceea ce este greșit conform Bibliei. După corectitudinea scrisului dumneavoastră, nu prea sunteți în măsură să judecați pe alții, cu atât mai puțin pe mine, care spuneți că vin din apus. Locuiesc de când mă știu în România și cunosc foarte bine religia ortodoxă din care fac parte, și am studiat suficient încât să fac diferență între ce spune popa și ce este corect conform Bibliei, care este suverană.

   Ștergere
 2. Adevarat ce ai scris...ce e de facut atunci? Raspunsul il avem in Sfanta Scriptura: Pocaiti-va ! Cel ce se increde in oameni este blestemat dar cel ce se increde in Dumnezeu si Harul Lui va fi binecuvantat!

  RăspundețiȘtergere